Támogatásunk

KÉRJÜK TÁMOGASSA GYÜLEKEZETÜNK SZOLGÁLATÁT!

Hogyan támogathat bennünket?

Először is tegyük helyére a dolgokat!

“Már megint a zsebünkben turkál az egyház!” – mondják azok, akik azt gondolják, hogy az egyes gyülekezetek hatalmas pénzeket kapnak az államtól. Így minek kellene még őket bármilyen módon támogatni. Mások azt hiszik, hogy Isten lehullajt az égből pár milliót, csak kérni kell, és ezért minek kellene az egyházakat anyagilag támogatni. A cinikusabbak szerint nem csak kenyérrel él az ember, az egyház tengődjön azon, amit hullatnak neki.

Nos, ezt is, azt is hallottam már emberek szájából, de ezek a mondatok csak azt árulták el számomra, hogy sokan semmit sem tudnak az egyes egyházak, gyülekezetek anyagi helyzetéről, gazdálkodásáról.

Az igaz, hogy az állam normatív módon támogatja a különféle felekezetek szolgálatát, de ez csak azokra a szolgálati területeinkre igaz, amelyben az államtól veszünk át feladatokat. Pl. oktatás, egészségügy, öregotthonok, múzeumok stb. Ezek a milliárdok azonban nem fordíthatóak csak arra a célra, amire az egyes egyházak kapják őket.

Műemléktemplomaink és ingatlanaink fenntartásának és megóvásának, lelkészeink és alkalmazottaink fizetésének, a parókiák rezsiköltségének stb., anyagi fedezetét az egyes gyülekezetnek. Így valójában közösségünk tagjainak és a velünk szimpatizálók anyagi támogatására vagyunk utalva!

Miért is adakozzam?

Közösségünk anyagi támogatása nem kényszer, hanem önkéntes döntés. Nem ellenőrizzük azt, hogy ki és mennyit dob be a perselybe, nem zaklatunk senkit anyagi támogatásért. Az adakozás hálánk és Isten iránti bizalmunk kifejezése. Közösségünkben az adakozás bibliai elvét követjük: Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert “a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Korinthus 9,7.)

Kevesen gondolnak arra, hogy Jézus Krisztus földi szolgálatának is voltak támogatói, ahogyan azt a Lukács 8,1-3-ban (EFO) olvassuk: Ezután Jézus a tizenkét apostollal együtt bejárta a városokat és falvakat, s mindenhol hirdette az Isten Királyságáról szóló örömüzenetet. Volt velük néhány asszony is, akikből Jézus gonosz lelkeket űzött ki, és különböző betegségekből gyógyított meg: a magdalai Mária, akiből hét gonosz lélek ment ki; Johanna, Kuza felesége; azután Zsuzsanna, meg sokan mások is. (Kuza Heródes egyik főembere volt.) Ezek az asszonyok a saját vagyonukból támogatták és szolgálták Jézust és a tanítványokat.

Mégis, mi keresztények, bár sajnos vannak kivételek, pénz kérdésében sok tekintetben inkább szemérmesek vagyunk. Pedig, ahogyan mondani szokták, gyülekezetünk is a “piacról él”, azaz fizetnünk kell a számláinkat, fizetést adunk lelkészeinknek, közösségi felnőtt és gyermek programokat szervezünk, fenntartjuk ingatlanainkat. Isten nem potyant az égből pénzt, inkább bennünket biztat arra, hogy adakozzunk. Mi pedig adakozásunkkal és adományaink méltányosságával fejezzük ki segítsége iránti hálánkat, belé vetett bizalmunkat, és azt is, hogy mennyire értékeljük Őt és szeretetét.

Hogyan adakozhatunk?

Miután a fentieket tisztáztuk, lássuk hát, hogy mindezt hogyan tehetjük meg a gyakorlatban!

SZEMÉLYESEN

Gyülekezetünkben személyesen az istentiszteletek előtt vagy után a kijárathoz közel található perselybe helyezheti el adományát. Ez az összeg nincsen meghatározva. Mindenki annyit ad, amennyire lelkiismerete indítja.

BANKI UTALÁS

Ha rendelkezik magyarországi bankszámlával, adományát legegyszerűbben banki átutalással juttathatja el nekünk. Magyarországi bankszámláról Litéri Református Egyházközség 12082104-01523422-00100000 Raiffeisen Bank. Külföldi bankszámláról IBAN SZÁM: HU88120821040152342200100000 SWIFT KÓD: UBRTHUHB

ADÓ 1%

Adóbevallás idején az adó 1% felajánlásával is támogathat bennünket és a Magyarországi Református Egyház szolgálatát.

CIVIL 1%

Ez az 1% közvetlenül közösségünk életét támogatja. Bővebben az alapítványunk odalán olvashatsz arról, hogy támogatásodat hogyan juttathatod el hozzánk. 

ALAPÍTVÁNYUNK TÁMOGATÁSA

LITÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Adószám: 18938230-1-19

Egyházi 1% Ezzel a Református Egyház életét és közösségi szolgálatát támogatja! – Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Technikai szám: 0066

Köszönjük adományait és támogatását!