2023 ősze a presbiteválsztás időszaka, amikor újabb hat évre választjuk meg gyülekezetünk vezetőtestületét, a lelkipásztor legközvetlenebb munkatársait. Fontos és lényeges dolog az, hogy ki lesznek ezek a testvérek. A választás sohasem formaság! Mindig tétje van. Akkor is, ha a régiek közül maradnak, és annak is van tétje és üzenete, ha „frissíteni” tudjuk a meglévő testületet. A régiek jelölése visszajelzés, megerősítés és bátorítás. Az újak jelölése pedig az említetteken túl, a jövőt is szolgálja.

A presbiterválasztás menetrendje:

(1) A választás indulása: 2023. szeptember 27.  A megválasztott jelölő- és választási bizottság tagjainak eskütétele: Csiszár Anita elnök, Kovács Ferencné és Keller Mónika testvéreink. Köszönjük szolgálatukat!

(2) A jelölő- és választási bizottság szeptember 25-ig gyűjti testvéreink ajánlásait. Ajánlani bárkit lehet gyülekezetünkből, keresztényben hitben élő testvérünk, akiről közösségünknek és tágabb környezetének jó bizonysága van,  aki szerepel választói névjegyzékünkben, jószívvel hordozza gyülekezetünk lelki- és anyag terheit, és élő kapcsolata van gyülekezetünkkel, azaz rendszeresen látogatja legalább istentiszteleteinket 

(3) A jelöltek listáját a bizottság ezután átadja a jelenlegi presbitériumnak, akik véglegesítik a választandó főgondnokok-, gondnokok-, presbiterek és pótpresbiterek listáját.

(4) Az október 8-i vasárnapon pedig ismertetjük testvéreinkkel ezt az elfogadott listát.

(5) A presbiterválasztás időpontja: október 15-e. A presbiterválasztás érvényessége: ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok 10 százaléka, de legalább a presbitérium létszámának kétszerese jelen van. Ez gyülekezetünk esetében azt jelenti, hogy leaglább 11 egyháztag, vagy 16 egyháztag. A mi esetünkre a presbitérium létszámának kétszerese érvényes, azaz 16 választó egyháztag részvétele esetén lesz érvényes presbiterválasztásunk. Kérjük Testvéreinket, ezen a vasárnapon mindenképpen legyenek jelen, hogy presbiterválasztásunk zökkenőmentesen és egyházi törvényeinknek megfelelően lezajlódhasson! Köszönjük!

(6) Választásunk a kötelező fellebbezési idő lejárta, azaz 2023. október 20-án válik érvényessé, jogerőssé.

(7)  A választás eredményét a 2023. október 22-i vasárnapi istentiszteleten a szószékről ismertejük majd.