Istentisztelet

A gyülekezet életének központi, ünnepi eseménye az istentisztelet. Isten dicsőítésével, tiszteletével válaszolunk arra, hogy Ő az igehirdetésben, a keresztségben és az úrvacsorában közli jelenlétét, megszólítja gyülekezetét. Egyházi életünk összes megnyilvánulása az istentisztelet köré szerveződik, ahogy életünk jelentős eseményei is, hisz egész életünk hálaadás.